Underlige ting i naturen omkring Engelsminde

Strange Things in the nature round Engelsminde

Disse morgenfruer blomstrer udenfor vores badeværelsesvindue d. 5. december.

Men der er jo også omkring 10-11 grader.


These marigolds blooming outside our bathroom window December 5.

But there is also around 10-11 degrees.

Dette billede viser måske ikke noget underligt, men mere noget hyggeligt. Billedet er taget d. 30. november 2008 ud af terrassedøren og viser 3 dyr i marken lige udenfor. Ikke unormalt, men meget hyggeligt.


This image may not show anything strange, but something more cozy. The photo was taken November 30, 2008 out of the patio door and showing 3 animals in the field just outside. Not unusual, but very cozy.

Den første sne på Bornholm i vinteren 2006 faldt den 1. november.

Vejene blev glatte og marker og tage blev hvide.

Men det skal nok blive værre, bare vent og se.


The first snow on Bornholm in the winter of 2006 fell on November 1.

The roads were slippery and fields and roofs were white.

But it's gonna be worse, just wait and see.

Denne fine, hvide rose står i knop og i blomst op ad hegnet til hønsegården. Men den gør det altså d. 6. januar 2007.


This fine, white rose stands in budding and flowering up to the fence of the chicken coop. But it does so January 6., 2007.