Steffens mancoside

Steffens Shortagepage

Der er pt. bl.a. følgende mangler i tegneseriesamlingen: () om et nummer betyder, at jeg har det i en dårlig stand ( f) omkring nummeret betyder, at jeg har det, men uden bagklappen. Tekst efter nummeret angiver en variant.


Anders And & Co.:


1949: 4 med og uden farve i titel, 6, 7, (8) og (10)


1950: (1), 4, (8), (10), (11) og (12)


1951: (3)


1952: (1), (2), og 4


1956: 4, 5, (8), (13) og 22 uden "8. årgang" 


1957: 13 u. ferieparade.


1962: (11), (13) og (16)


1963: (6)


1964: (47f)


1965: (1 uden konturstreger i pistolløb) og (10)


1973: 16 med reklame på forsiden, 17 med dato (21. april), 18 med dato og 19 med dato


1986: 32 uden reklame, 35 uden bagklap, 36 uden reklame, 37 uden bagklap, 38 uden reklame, 39 uden reklame, 40 uden reklame og 41 uden reklame


1987: 14 med Junior bog + Disco-bånd, 33 med 605 301 B972 til 29,50 og 34 med 603 301 C971 til 29,50.


2019: 23 med løssalgsprisen 49,95.


2020: 12 med dato/årstal: 19. marts 2019, Anders vandrutcher ned ad trappen. Forkert årstal.