Steffens ønskeside, med ting som jeg ikke har råd til

Steffens wish-page, with things which I can not afford

Gammelt legetøj med Anders And, Mickey Mouse eller nogen af de andre figurer fra Andeby-universet er også svære at få fingre i, især til overkommelige priser.

Jeg har da noget, men det her viste ville nok gøre sig i enhver samling.


Old toys with Donald Duck, Mickey Mouse or any of the other characters from the Duckburg universe is also difficult to get hold of, especially at an affordable prices.

I have something but the toys shown her would probably do in any collection.

Telefoner, elektriske maskiner, gamle spil, puslespil og andre sjove ting med figurerne fra Andeby-universet koster ofte en mindre bondegård.

Og selvfølgelig vil jeg gerne have det hele, og mere til, i samlingen.


Phones, electrical machinery, old games, puzzles and other fun stuff with the characters from the Duckburg universe do often cost a small farmhouse.

And of course, I want it all, and more, in the collection.

Dansk Familieblad er måske ikke så efterspurgt, men de ældste årgang er til gengæld svære at finde.

Blade med forsider som denne, eller bare de halve sider med Disney-historier, som bladet bragte i en årrække, har interesse.


Dansk Familieblad (Danish Family Magazine) is perhaps not so much in demand, but the oldest vintage is however hard to find.

Magazines with covers like this, or just the half pages with Disney stories that the magazine brought in a number of years, has my interest.

Polistil nr. W559, Onkel Joakims Limousine, har altid stået højt på min ønskeseddel.

Enten har jeg ikke haft pengene, når den var til salg, eller den har ikke været til salg, når jeg havde pengene.

Og så findes den jo i både guld og sølv.

Og så er det lykkedes mig at finde den i sølv til en rimelig penge, men jeg mangler stadig den med guld.


Polistil no. W559, Uncle Scrooge' Limousine, has always been high on my wish list.

Either I have not had the money when it was for sale, or it has not been for sale when I had th money.

And it can be found in both gold and silver, of course.

I happened to find the one in silver at a reasonable cost, but I still miss the gold one.

Steiff-bamser er altid i høj kurs. Når der så tilføjes et Disney, så får prisen lige lidt ekstra.

Mickey Mouse fra Steiff er set til $800 i en lidt ringere kvalitet og i mint har den været vurderet til £20.000. Den nåede dog ikke vurderingsprisen. Minnie fra samme årgang var vurderet til £15.000, men nåede heller ikke helt op på vurderingen.

Jeg har ingen Steiff-bamser i samlingen, men ...


Steiff teddy bears are always in high demand. When then added a Disney, the price gets just a little extra.

Mickey Mouse from Steiff is set to $ 800 in a slightly lower quality and in mint it has been estimated at £ 20,000. It did not, however, reach the valuation price. Minnie from the same year was valued at £ 15,000, but did not either reach the assessment.

I have no Steiff teddy bears in the collection, but ...

Endelig kunne jeg godt tænke mig, og ikke fordi der er noget Disney i det, men alligevel, en Seated Liberty Dime fra 1875.

Denne mønt er jo den første, som onkel Joakim tjener.

At den findes i forskellige varianter gør det jo kun sjovere. Uden printmærker, 2 forskellige med CC-printmærke (Carson City) og 2 forskellige med S-printmærke (San Fransisco).

Hvilken Joakim fik fat i vides ikke, så alle 5 bør hjem i montren.

Jeg har lykkedes med at få fingre i en lille dime, så den kan stryges fra listen.


Finally, I could well imagine, and not because there is anything Disney in it, one Seated Liberty Dime from 1875.

This coin is of course the first coin, that Uncle Scrooge earns.

The fact that it comes in different mints, makes it only more fun. Without mint-marks, 2 different with CC-mint-mark (Carson City) and 2 different S-mint-mark (San Fransisco).

Which one Scrooge got hold of is not known, so all 5 should be home in the showcase.

I managed to get hold of the little dime, so it can be crossed off the list.

Hvem kender ikke sparebøssen med Joakim på pengekisten. Utallige sparekasser i Danmark har brugt den med Joakim i enten rød eller blå jakke. Den findes også med en grøn jakke, og en helt i kobberfarvet.

Så findes der en med en gennemsigtig pengekiste, som jeg selvfølgelig meget gerne vil have fingre i, og der findes en blå og en rød i dobbelt størrelse og endelig, så findes der nogle ganske få som er guldbelagte og brugt som gaver til prominente modtagere.

De er alle på min ønskeliste.


Who does not know the money box with Scrooge on the moneychest. Countless savings banks in Denmark have used it with Scrooge in either a red or a blue jacket. It is also available with a green jacket and one in copper-color.

Then there is one with a transparent moneychest, which of course I would very much like to have, and there is a blue and a red in double size and, finally, there are quite a few that are gold plated and used as gifts for prominent recipients. These are all on my whish-list.