Vil du gerne i kontakt med os, så er der flere muligheder:


Steffen har denne mail-adresse: steffen.gerdes@aspevej.dk

Helle svarer som regel på denne: helle.gerdes@aspevej.dk


Steffens mobil har 24 93 90 55

Helles mobil har 41 97 05 76


Vores fastnet-telefon virker ikke optimalt, så det nummer vil vi slet ikke skrive.


Would you like to contact us, there are several options:


Steffen has this email address: steffen.gerdes@aspevej.dk

Helle is generally responding on this: helle.gerdes@aspevej.dk


Steffens mobile has 24 93 90 55

Helles mobile has 41 97 05 76


Our landline phone does not work properly, so that number we will not write at all.