Renovering af Engelsminde/Renovating Engelsminde

Billedet til venstre, viser det nye viktualierum i opstarten. Den åbne døråbning er ud til stalden, og døren bag Helle er til det nye pulterrum. 

Billedet til højre viser viktualierummet efter at der kom fliser på gulvet og maling på vægge og træværk.


The left picture shows the new larder in the beginning. The open doorway is out to the barn, and the door behind Helle is the new storeroom.

The picture on the right shows the larder after there came tiles on the floor and paint on walls and woodwork.

.

Herover ses køkkenet før og efter en overhaling. Bl.a. kom der ny farve på lågerne og der kom en bort under loftet efter amerikansk forbillede. Uret er skiftet ud, og der er sket forskellige rokader.


Above is the kitchen before and after an overhaul. Among other things, there came new color on the cabinet and a wallpaper skirtingunder the ceiling after an American idea. The clock has been replaced, and there have been various relocations

Sidst i januar 2007 lagde vi sidste hånd på arbejdet i stalden.

Helle fik plads til overvintring af havens planter, som ikke kan tåle frost samt plads til lidt møbler m.m., som siden hen skal sættes i stand.

Der blev plads til lidt opmagasinering og brændet til brændeovnen kan komme ind, så vi ikke skal udendørs i snestorm og lignende for at hente det ind.


Last in January 2007, we finalized the work in the barn.

Helle got room for overwintering garden plants that can not tolerate frost and room for a little furniture, etc., which eventually must be refurbished.

There became room for some storage and firewood for the stove can get in, so we should not outdoors in the snow storm and the like to pick it up.

Det sidste af laden blev til vores soveværelse. Og det gamle soveværelse blev ikke til et walk-in klædeskab, men til et walk-through klædeskab.


The last of the barn has been turned into our bedroom. And the old bedroom became not a walk-in closet, but a walk-through closet.

Helle har været i gang i entreen, som nu står lys og indbydende.


Helle has been in the hall, which is now bright and welcoming.