Steffens mancoside

Steffens Shortagepage

Der er pt. bl.a. følgende mangler i tegneseriesamlingen: () om et nummer betyder, at jeg har det i en dårlig stand ( f) omkring nummeret betyder, at jeg har det, men uden bagklappen. Tekst efter nummeret angiver en variant.

 

Anders And & Co.:

 

1949: 4 med og uden farve i titel, 6, 7, (8) og 10

 

1950: (1), 2, 4, (8), (9), (10), 11 og (12)

 

1951: 3 og 8

 

1952: 1, (2), 4, (5), 8 og (9)

 

1953: (1)

 

1954: (3)

 

1956: 4, 5, (8), (13), 22 uden "8. årgang" og (25 med "tirsdag den 18 decbr." på bagsiden)

 

1957: 13 u. ferieparade.

 

1959: (42)

 

1962: (11), (13) og (16)

 

1963: (6)

 

1964: (47f)

 

1965: (1 uden konturstreger i pistolløb), (7) og (10)

 

1973: 16 med reklame på forsiden, 17 med dato (21. april), 18 med dato og 19 med dato

 

1979: 22 uden pris

 

1986: 32 uden reklame, 34 uden reklame, 35 uden bagklap, 36 uden reklame, 37 uden bagklap, 38 uden reklame, 39 uden reklame, 40 uden reklame og 41 uden reklame

 

1992: (10)